Artikelen database: Basisveiligheid voor modelbouwers

Homepage » Artikelen database » Basisveiligheid voor modelbouwers
[AFBEELDING]

Omdat ook onze hobby gevaarlijk kan zijn zal ik in dit artikel proberen uit te leggen wat je kunt doen om het risico op een ongeval zo positief mogelijk te beïnvloeden en hopelijk te vermijden. Ik zal zoveel mogelijk spiegelen naar de Arbowet en zo nu en dan ook voorbeelden gebruiken. Indien je denkt dat er iets niet klopt, kun je op deze pagina contact met mij opnemen en dan zal ik het aanpassen.

Volgens de Arbowet (vergelijkbaar met ARAB in België) moet je -op de werkplaats- het werk meteen neerleggen en dit melden aan een leidinggevende indien er gevaar dreigt, beveiligingen goed gebruiken en voorlichtingen / instructies volgen. Nu zul je geen leidinggevende hebben maar toch is het een tip om dit te volgen. Je zou eventueel -bij het gebruik van elektronisch gereedschap- een noodknop kunnen aanbrengen waardoor je met één schakelaar alles uitschakelt. Natuurlijk is sowieso het niet slim om beveiligingen onklaar te maken, ze kunnen soms lastig zijn maar ze kunnen ook je leven redden. Wat vind je belangrijker?

CE Keurmerk

Tips voor handgereedschap

 • Gebruik alleen veilig en goedgekeurd gereedschap (met een CE keurmerk, zie hiernaast);
 • Onderhoud het gereedschap goed;
 • Gebruik alleen passende sleutels of schroevendraaiers;
 • Indien je met een tang knipt dien je hetgeen waar je in knipt vast te houden, het materiaal kan anders wegschieten met ernstige verwondingen tot gevolg;
 • Bij het gebuikt van een hamer moet je ervoor zorgen dat de kop gaaf, met een spie geborgd, de steel niet glad is en/of vol met splinters zit, dit zodat de kop niet kan wegvliegen,de kop niet kan breken, de steel niet kan breken en je geen splinters in je handen krijgt;
 • Maak sleutels (steek- en ringsleutels) nooit langer met een stuk pijp, hierdoor kun je wel meer kracht zetten maar de sleutel kan evenzeer van de bout/moer afschieten met ook minder leuke gevolgen;
 • Een vijl moet een stevig heft (handvat) hebben die ook nog eens goed aan de arend vast zit, deze arend is scherp en kan een projectiel worden, dit willen we natuurlijk niet;
 • Beitels moeten een handbescherming hebben, het handvat moet op tijd vervangen worden en eventuele bramen moet worden verwijderd, indien je de bramen niet verwijderd kunnen ze in je ogen springen. Om de zojuist genoemde reden wordt het ook aangeraden om oogbescherming te gebruiken bij het beitelen;
 • Gebruik je een mes dan moet deze geschikt zijn voor de aard van het werk en moet je altijd van je af snijden. Schuif een uitschuifbaar lemmet niet te ver uit en breek het versleten deel af met een tang;
 • Bij het zagen moet je ervoor zorgen dat de zaag een goede zetting heeft en scherp is. Verder moet het blad aangespannen zijn en voor comfortabel zagen moeten de tanden naar voren gericht zijn;

 Tips voor slijpmachines

 • Ga nooit slijpen met handschoenen aan, dit is zeer gevaarlijk en kan je handen kosten;
 • Aangezien een slijpmachine veel lawaai maakt is het goed om aan gehoorbescherming te denken;
 • Zet het toerental nooit hoger als aangegeven op de slijpsteen, bij een te hoog toerental kan de slijpsteen bij belasting uit elkaar vliegen. Dit lijkt -qua kracht- op een explosie van een granaat;
 • Denk aan je ogen en haal zeer zeker nooit het bescherm ruitje weg, verder raad ik aan om ook een veiligheidsbril te dragen;
 • Zorg dat de leunspaan (het 'plaatje' waar je werkstuk op rust) nooit verder dan 3mm van de slijpsteen af staat. Indien deze verder weg staat kan het werkstuk omslaan waardoor je minimaal pijn aan je handen hebt;
 • Bewaar geen droge stof- of poetsdoeken in de buurt van de slijpmachine, deze kunnen door de vonken gaan branden;

 Tips voor zaagmachines

 • Ook hier geldt: ga nooit zagen met handschoenen aan, zoals ook hierboven vermeld kan dit je handen kosten;
 • Volgens de Arbowet moet een zaagmachine een keurmerk hebben, misschien handig om dit even voor jouw machine op te zoeken?;
 • Omdat je niet onder het zaagsel wilt zitten kun je eventueel een afzuiging installeren, de Arbowet verplicht dit in ieder geval wel op de werkplaats;
 • Zorg dat de machine een nulspanningsschakelaar heeft, deze zorgt ervoor dat na een stroomuitval de machine niet vanzelf weer inschakelt, dit zou je eventueel zelf makkelijk kunnen testen door de machine aan te zetten en hierna de stekker uit de contactdoos trekken. Gaat -zodra je de stekker weer insteekt- de machine weer aan? dan is hij niet veilig;
 • Haal nooit de beschermkap weg als je de machine gebruikt, indien je deze klep irritant vindt zou je eventueel een doorzichtige kunnen kopen zodat je ziet wat je doet;
 • Laat de zaag nooit draaien als je klaar bent met zagen, je kunt zelf wel invullen waarom dit is;
 • Gebruikt nooit je vingers of een duimstok als duwhout, zorg verder voor een duwhout met een verwisselbaar handvat;

 Tips voor kolomboormachines

 • Allereerst deze regel, deze geldt voor alle draaiende machines maar ik vermeld 'm toch nog eens: ga nooit boren met handschoenen aan, dit kan je handen kosten en dat willen we uiteraard niet;
 • Het is niet aangeraden om beveiligingen uit te schakelen of te overbruggen;
 • Let er op dat je bij het werken met deze machine geen loshangende kleding, sieraden of haren draagt;
 • Laat de boormachine nooit onbeheerd en draaiend achter;
 • De vloer rond de machine dient schoon, stroef, droog en vlak zijn, we willen niet uitglijden en dan klem komen te zitten in de boormachine;
 • Zorg voor voldoende verlichting zodat je goed kunt zien wat je nou precies aan het doen bent;
 • Zet het werkstuk met klemmen, bouten of kikkerplaten vast, dit kan irritant zijn maar zodra de boor 'hapt' in het werkstuk kan deze weleens met een ruk loskomen, indien dit gebeurt terwijl jij het vast hebt, kun je ook in het ergste geval je handen verliezen;
 • Ook bij deze machine is het handig als hij een nulspanningsschakelaar heeft zodat hij niet na een stroom storing vanzelf weer inschakelt;
 • Gebruik altijd om je ogen te beschermen een doorzichtig scherm tussen jezelf en de boor;
 • Het kan veiliger zijn als je denkt aan een veiligheidsbril, gehoorbescherming en goede werkkleding;
 • Haal boorsel nooit weg met je handen, het kan scherp en/of heet zijn. Voor deze taak hebben we een krullenkwast of een krullenhaakje. Uiteraard wordt hier ook wel eens een stuk afvalhout voor gebruikt;

 Symbolen van 'kleinverpakkingen'

Hieronder zie je een lijstje met de symbolen die op de artikelen staan waar wij veel mee omgaan, denk hierbij aan een fles terpentine of montage kit.

bijtend

BIJTENDE STOF
Dit zijn stoffen die al bij lage concentratie onmiddellijk een prikkelende werking uitoefenen op de ogen, de ademhalingswegen en/of de huid. Een voorbeeld hiervan is chloor.

explosief EXPLOSIEVE STOF
Zoals de naam al verraadt kan deze stof exploderen en dus ook schadelijk zijn.
Een voorbeeld hiervan is chloorzuur of ook wel waterstofchloraat genoemd.
giftig GIFTIGE OF CARCINOGENE STOF (Carcinogeen is kankerverwekkend)
Dit zijn stoffen die een schadelijke invloed hebben op ons lichaam en soms tot de dood kunnen leiden. Een bekend voorbeeld is het schoonmaakmiddel dat in de keukenkastjes staat.
irriterend IRRITERENDE STOF
Dit zijn stoffen die een werking uitoefenen op ons lichaam, ze kunnen pas na jaren leiden tot ernstige gezondheidsklachten (denk aan kanker als gevolg van blootstelling aan asbest).
Licht ontvlambaar LICHT ONTVLAMBARE STOF
Een stof is licht ontvlambaar als deze met een vlam of klein vonkje gaat branden, de naam wekt helaas verwarring op, deze stof zal snel gaan branden en niet langzaam zoals de naam doet vermoeden.
oxiderend OXIDERENDE STOF
Een oxiderende stof, veroorzaakt bij aanraking met andere stoffen en vooral met ontvlambare stoffen, een sterke reactie die schadelijk kan zijn voor mens en dier.
vervuilend

MILIEUSCHADELIJKE STOF
Eigenlijk zijn alle stoffen die een etiket dat hierboven beschreven is ook schadelijk voor milieu. Ook hier geld dat de naam het effect doet verraden. Een voorbeeld van een milieuschadelijke stof is verf.

Klein chemisch afval

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Ook goed om te vermelden is dit etiket, het betekend dat je een stof (of een object) niet zomaar in de prullenbak mag kieperen maar naar een verzamelpunt voor chemisch afval moet brengen.

 Kleurcodering van gasflessen

Alhoewel ik niet denk dat je dit ooit nodig zal hebben vind ik het toch handig om te delen. Met de kleur bedoelen we de kleur van de hals zoals je ook ziet op de afbeelding. Hieronder staan niet alle kleuren / gassen maar wel de meest gebruikte. De 'N' symboliseert dat het een nieuwe kleurcode is.

Gasfles wit

WITTE HALS : ZUURSTOF
Zuurstof in zuivere vorm wordt veel toegepast in lasapparatuur en in de medische wereld voor de behandeling van mensen met ademhalingsproblemen. De chemische benaming is 'O'.

Gasfles zwart ZWARTE HALS : STIKSTOF
Door een toenemende hoeveelheid stikstof in de lucht zal de fractie zuurstof kleiner worden, wat verstikking tot gevolg kan hebben. De chemische benaming is 'N'.
Gasfles grijs GRIJZE HALS : KOOLSTOFDIOXIDE (CO2)
Dit gaswordt grotendeels gebruikt bij MIG / MAG-lassen. Verder is dit gas de laatste tijd veel in de media als veroorzaker van het broeikaseffect. De chemische benaming is 'CO2'.
Gasfles licht groen LICHT GROENE HALS : LUCHT
Lucht wordt voornamelijk door levende wezens ingeademd om in leven te blijven. Waarschijnlijk gebruik je dit gas ook. De kleurcodering voor deze fles is nieuw en dat zie je aan de 'N' op de hals.
Gasfles kastanje bruin KASTANJE BRUINE HALS : ACETYLEEN
Dit gas wordt voornamelijk samen met zuivere zuurstof gebruikt bij het autogeen lassen vanwege de hoge bijzonder hete vlam. De chemische benaming is 'C2H2'.

www.homeghost.nl

 

Dit artikel:

[LINK] 
 
[x]


« Vorige
Volgende »

 
Een ogenblik geduld...